מיסוי מקרקעין מערכת מייצגים. רשות המסים

תוך 20 ימים ממועד הגשת הדיווח תישלח לצדדים הודעה ממנהל מיסוי מקרקעין בדבר סכום המס שעליהם לשלם על פי הצהרתם — כלומר, שומה עצמית המוכר יציין, בין היתר, מהו הסעיף לפיו הוא מבקש פטור ממס שבח בהגשת טופס 7000 ואם נדרש חיוב על החלק העודף של הרווח שעולה על תקרת הפטור; ואילו הרוכש יתבקש להצהיר מה השימוש המתוכנן עבור הזכות שרכש, אם זוהי הדירה היחידה בבעלותו, מהם נתוני השווי לצורך מס רכישה ועוד
המערכת תפיק עבורך סיסמה חד פעמית לכניסה ותשלח אותה בדואר אלקטרוני או במסרון לטלפון הנייד בהתאם לפרטים שהזנת בעת הרישום כאמור, בכל עסקת נדל"ן מחויבים המוכר והרוכש לדווח על העברת הזכויות

מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין

אופן הגשת הדיווח כאמור, ב-2017 אושר תיקון לחוק מערכת מייצגים הקובע כי הגשת הדיווח תיעשה באופן מקוון.

12
שבח נט מערכת מייצגים
יתרונות מערכת מייצגים מיסוי מקרקעין המעבר ל היווה מהפכה של ממש בתהליך המיסוי של עסקאות נדל"ן, וייעל את ההתנהלות כולה
מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין
מלבד ההצהרה על המכירה או הרכישה, נדרשים המוכר והרוכש להגיש שומה עצמית של המס בו הם חייבים, כלומר אומדן של המס אותו יהיה עליהם לשלם על העסקה
מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין
לאחר ההגשה, נבדק כל דיווח במשרד מיסוי המקרקעין האזורי המתאים למיקום הנכס, לשם השלמת העסקה והעברת הזכויות לקונה
הפניות לעובדים מבוצעות באמצעות מערכת המייצגים — שבח חוק מיסוי מקרקעין מגדיר שני חריגים בהם ניתן להגיש את הדיווח שלא באמצעות מערכת מייצגים אלא על ידי מסירת טפסים והצהרה באופן ידני: 1
ההחלטה על החלת מסלול המיסוי המבוקש על ידי הצדדים, תתקבל בהתאם לבחינת הפרטים הרלוונטיים אותם ימסרו המוכר והרוכש בסעיפי ההצהרה מתי ניתן לדווח שלא באמצעות המערכת? בשלב זה מדובר ברשות בלבד צור קשר עם חברת קומסיין עמוד צור קשר עם חברת קומסיין ליצירת קשר במייל, למעשה, למעשה, נסח היסטורי לא ממוחשב באמצעות בקשה מקוונת מערכת קשר מקוונת בין עורכי הדין לבין משרדי מיסוי מקרקעין ® מערכת הקשר החדשה מייתרת, בקשות לתיקוני שומה והשגות במיסוי מקרקעין, 1963

מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין

דיווח מקוון על עסקאות מקרקעין החל מיום 1.

מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין
אם יקבל את אישור המנהל, יישלחו טפסי ההצהרה שלו אל משרד מיסוי מקרקעין המתאים
מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין
בנוסף, רשאים המוכר או הרוכש להגיש בקשה להקטנת המקדמה
שבח נט מערכת מייצגים
מיסים אלו עשויים להסתכם בסכומים לא קטנים, אך ישנם מקרים בהם החוק מגדיר פטורים והקלות מסוגים שונים