פדגוגי למידה. תלמידים עם צרכים מיוחדים

החקר הוא גישה קונסטרוקטיביסטית בהוראה המזמנת מעורבות פעילה של התלמידים בלמידה שלהם למידה מרחוק מציבה אתגרים רבים בפני כלל התלמידים במערכת החינוך, על אחת כמה וכמה בפני תלמידים עם מוגבלויות
מיומנויות אלו כוללות התמודדות עם , הכנה מנטלית ללימודים ולבחינות, התמודדות עם , למידה ו, יכולת התמדה ועוד דיואי פיתח את הדוקטרינה שהמוח הוא פונקציה אורגנית שהאדם משתמש על מנת להקטין את הדחפים שלו, לפתור בעיות, לספק צרכים, להשיג יעדים

תלמידים עם צרכים מיוחדים

בכך מתווה הליבה מתבסס על המחקר בתחום חינוך המחוננים אשר זיהה את הוראת החקר מתאימה במיוחד למאפייניהם של תלמידים אלו 5.

מיומנויות למידה
הם חיפשו את מטרות הלמידה בחיי הלומד, שמשמעו לדוגמה, בדיקת צרכיו של ילד בן שבע במקום מסוים, כפי שהוא חש אותם
למידה משולבת
אחד המאפיינים המשמעותיים ביותר של הוא קושי עקבי ברכישה של מיומנויות הלמידה הבסיסיות, אשר אינו נובע מחסך בהזדמנויות ללמידה או מהוראה לקויה
למידה משולבת
עבור דיואי, המשמעות של אינטליגנציה היא היכולת להשתמש בניסיון עבר
על פי דיואי האינטראקציה עם הסביבה — הניסיון שרוכש האדם בסביבתו — נעשה לחומר ממנו יוצר האדם משמעות ללומדים כאלה אפשר להציע תחילה חקר מונחה שבו התלמיד עדיין עצמאי בבחירת השאלה, בין אם מתוך סל שאלות שהמורה חיבר ובין אם זה רעיון של התלמיד
Clearing House, 85 3 , 96-101 במהלך החקר ובעקבותיו מתעוררים לעיתים קרובות רעיונות חדשים ושאלות

למידה משולבת

ספר שנכתב על ידי ילדים כחלק מתהליך של פיתוח מיומנויות.

26
למידת חקר
במציאות הפדגוגית הנוכחית, המתאפיינת בתלות גבוהה בתשתיות ואמצעים טכנולוגיים חשמל, מחשב, אינטרנט , בצמצום הנוכחות הפיזית, האקדמית והרגשית של המורה, ובאובדן תנאים פסיכו-פדגוגיים של נראות, החזקה והכלה, נראה שהתלמידים החזקים מקבלים הזדמנות להתחזק עוד יותר ואילו התלמידים החלשים נחלשים
פיתוח פדגוגי
ובמחקר האמפירי הכמותי החוקר, כמו הבלש, עורך תצפיות, אוסף ממצאים ונתונים וממצה מתוכם חוקי טבע ותאוריות
למידת חקר
לתלמידים מחוננים יש נטייה לחקר ולשאילת שאלות, אולם ביצוע חקר עצמאי כולל כישורים שיש ללמדם ואין להניח את קיומם מראש
נוסף על כך, הצורך להתארגן בזמן ללמידה, להתרכז לאורך זמן מול מסך, ולפתח תוצרים ב אופן יחידני או קבוצתי, תוך שימוש בכלים אלקטרוניים, מטפח בקרב הלומדים מיומנויות של ניהול עצמי, שיתוף פעולה בקבוצה, ואוריינות דיגיטלית במובן זה, השימוש בהוראה המקוונת מקרב את הלומדים למיומנויות הנדרשות במאה ה- 21, כפי שהוגדרו על ידי ד"ר דובי וייס ואחרים - חשיבה ביקורתית, תקשורת, יצירתיות, אוריינות דיגיטלית, שיתופיות וכישורי חיים
ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, 2006 בד בבד, תלמידים עם בעיות רגשיות או מסביבה משפחתית לא תומכת אשר זקוקים לקשר רגשי, להחזקה ולהכלה אינטנסיבית עלולים למצוא את עצמם בודדים, נושרים ומנותקים

בין להזדמנות לטיפוח מיומנויות חשובות

מסיבה זו, החקר הסגור והמובנה במתכונת ספר בישול נתפס משעמם בקרב תלמידים מחוננים ומצטיינים.

10
פדגוגיה
על המורה האחראי לדאוג שהעניין האישי יבוא לידי מימוש
תלמידים עם צרכים מיוחדים
גישת החקר מספקת הקשר לימודי לסקרנותם וחופש לחשוב ולבחור את הבעיות שאותן הם מעוניינים לחקור ולפתור
למידת חקר
תלמיד אמור להתעניין במושגים הקרובים לאלו אותם כבר רכש ובהם הוא שולט